Årsmøte og Trener/lagledermøte for Fotballgruppa

Årsmøtet i fotballgruppen avholdes mandag 13/3-17 kl 18.30
i aulaen på Vang Skole


AGENDA ÅRSMØTE:

* Godkjenning av agenda

* Valg av dirigent og referent

* Årsberetning 2016

* Årsregnskap for 2016

* Budsjett for 2017

* Valg

* Innmeldte saker: Orientering om gruppehåndbok/sportsplan

 
Agenda for Trener/Lagledermøte er tilgjengelig på Facebookgruppen til trenere og lagledere i Haugsbygd.

 

Vel møtt!!

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS