Om billedbruk

Haugsbygd IF ønsker å publisere bilder på vår hjemmeside samt vår facebookside. Vi ber om at foreldre som ikke ønsker at bilder av barna publiseres, gir beskjed til trenere, lagledere eller styrerepresentanter for øvrig.

De som får beskjed, må videreformidle denne til webansvarlig for hver av undergruppene eller til hovedstyrets webansvarlig

Webansvarlige

Ski - Solveig Myhre

Håndball - Kjell-Eric Andersen

Fotball - Bjørn Egil Grefsrud

Hovedstyret - Øystein Olsen

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS