Dommerkort 2016

Lagledere(eller trenere) har ansvaret for å betale dommere ved hjemmekamper for Haugsbygd.

Lagledere(eller trenere) har ansvaret for å betale dommere ved hjemmekamper for Haugsbygd. Hver dommer skal ha 100 kr for 5'er og 200 kr for 7'er pr kamp dommeren dømmer.

Lagleder får refundert utgiftene til dommer av klubben ved å fylle ut dommerkort som dere kan skrive ut HER og leveres til kasserer på følgende måter:

1. Leveres direkte i postkassen til kasserer, som er Viulveien 184.

2. Scannes og sendes på mail til kasserer@hif-fotball.no

3. Legges i postkassen for dommerkvitteringer i lysbua på kunstgressbanen.

Hele lappen skal leveres og det er viktig at dere husker å føre på kontonummer.

Ved spørsmål angående dommerkort er det bare å ta kontakt med Anne-Mette Paulsen på tlf 48 15 05 69

 

Lagleder MÅ ta kontakt med oppsatt dommer dersom kampen flyttes til annen dato eller annet sted.

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS