HIF skigruppe sponsor

Skigruppa har inngått avtale med Klækken Hotell.

Tusen takk til Klækken Hotell som støtter skigruppa både med penger, saftkoking til trening og skirenn, møtelokaler og arena til sommerskisamling. Støtten er med på å sikre vårt aktivitetstilbud til både yngre og eldre løpere.  

Se Klækken Hotell sine hjemmesider. 

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS