Informasjonsside for lagledere, trenere, foreldre, spillere, dommere osv.

Det viktigste arbeidet som gjøres i klubben er å legge til rette for morsom fotballaktivitet med trivsel og avpassede utfordringer for alle. Dette arbeidet dekker både barne- og ungdomsfotballen.

Barnefotballen skal preges av trivsel, trygghet og opplevelse av mestring.

Målet for ungdomsfotballen (13-19 år) er å gi så mange som mulig et tilfredsstillende fotballtilbud i et godt miljø.

Alle skal ha et tilbud de er fornøyd med - uavhengig av nivå og ambisjoner.

Informasjon om de ulike lagene finner du i menyen til venstre.

 

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS