Styret i håndballgruppa 2016/2017

Leder: Kjell-Eric Andersen

Nestleder: Morten Eikenes

Kasserer: Malene Rognmo Løbben

Sekretær: Øyvind Tosseviken

Materialforvalter: Lillian Rudningen

Dugnadsansvarlig: Anne Sværi Pettersen og Hege Thomassen

Årshjul håndballgruppa

Årshjul håndballgruppa

Referater fra styremøter

Møtereferat 3. februar 2014

Møtereferat 8. januar 2014

Møtereferat 22. august 2013

Møtereferat 9. april 2013

Møtereferat 12. mars 2013

Møtereferat 11. september 2012

Møtereferat 13. august 2012

Møtereferat 23. april 2012

Møtereferat 9. februar 2012

Møtereferat 5. september 2011

 

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS