Krav om politiattest i Haugsbygd IF

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Haugsbygd IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med

Bjørn Breili eller Åse Meier
e-post: bjorn.breili(att)gmail.com og aasemeier123(att)gmail.com

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han/hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Bjørn Breili/Åse Meier sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Bjørn Breili eller Åse Meier.
Haugsbygd IF registrerer at attesten er femvist men lagrer den ikke.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Haugsbygd IF

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

 

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS