Om billedbruk

Haugsbygd IF ønsker å publisere bilder på vår hjemmeside samt vår facebookside. Vi ber om at foreldre som ikke ønsker at bilder av barna publiseres, gir beskjed til trenere, lagledere eller styrerepresentanter for øvrig.

Les mer

Copyright © 2010 HIF

Publiseringsverktøy levert av Idium AS